Houden van kinderen...

Ik ben een kind
nog maar een kind
kind helemaal
zoals alleen een kind, kind kan zijn
ik ben een kind
en heb een droom
zoals alleen een kind een droom kan hebben
ik wil varen over de zeeën
de sterren mijn horizon
de zon mijn kracht
de maan mijn toeverlaat...

Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

kinderrechtenschoolNa een traject van twee schooljaren intens samenwerken – zowel intern als met externe partners - kregen wij in mei 2018 uit handen van Plan International het label van ‘KINDERRECHTENSCHOOL’.  Een kinderrechtenschool is een school waar leerlingen zich bewust zijn van hun rechten én plichten en van die van leeftijdsgenoten wereldwijd. Via participatie en inspraak groeien onze leerlingen naar solidaire WERELDBURGERS.  Onze BLOS-visie is een stevig fundament om de ‘kinderrechtencultuur’ op school te installeren en steeds verder uit te bouwen.

 

Onze leerlingen kiezen zelf hun vertegenwoordigers in het KINDERPARLEMENT.
In het kinderparlement is het belangrijk dat onze leerlingen…
- zelf voorstellen aanbrengen en in overleg leren om beslissingen te nemen
- sterk betrokken worden bij de voorbereiding en de uitvoering van de voorgestelde initiatieven
- zelf het verslag maken
- de andere leerlingen van de school informeren over de voorstellen, acties,…
- hun medeleerlingen motiveren, enthousiasmeren om SAMEN te werken.

Iedereen krijgt bij ons een stem. Zo bouwen wij aan een democratische gemeenschap waarbij ieder een stukje verantwoordelijkheid draagt voor het positief klimaat in de klas en op school.

Aandacht voor KINDERRECHTEN = inzetten op het ontwikkelen van socio-emotionele vaardigheden, ruimte bieden tot kritisch denken en afstand nemen van vooroordelen, zin voor samenwerken, verantwoordelijkheid leren opnemen, bewust leren omgaan met waarden en emoties, zelf conflicten leren oplossen, keuzes leren maken, aandacht voor diversiteit en solidariteit, acties ondernemen voor een betere wereld = groeien naar volwaardig burgerschap.

Als leerkrachtenteam hebben wij een voorbeeldfunctie. Via onze houding, klasmanagement en leerinhouden ademen we wereldburgerschap uit en motiveren wij onze leerlingen om SAMEN te groeien in wereldburgerschap. In dialoog SAMEN leren SAMENLEVEN!

Via wereldburgerschapseducatie vormen we onze leerlingen tot kritische en verantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit én die actief en geëngageerd bijdragen aan een rechtvaardigere wereld. We rekenen hiervoor op participatie van alle betrokken partijen: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, grootouders, MVD-personeel, buren, externe partners.
Wereldburgerschap