Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

kinderrechtenschoolNa een traject van twee schooljaren intens samenwerken – zowel intern als met externe partners - kregen wij in mei 2018 uit handen van Plan International het label van ‘KINDERRECHTENSCHOOL’.  Een kinderrechtenschool is een school waar leerlingen zich bewust zijn van hun rechten én plichten en van die van leeftijdsgenoten wereldwijd. Via participatie en inspraak groeien onze leerlingen naar solidaire WERELDBURGERS.  Onze BLOS-visie is een stevig fundament om de ‘kinderrechtencultuur’ op school te installeren en steeds verder uit te bouwen.
Onze leerlingen kiezen zelf hun vertegenwoordigers in het KINDERPARLEMENT.