Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeeldingDe schoolraad is samengesteld uit:

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
3 leden verkozen door en uit de ouders
2 leden gecoƶpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
de directeur van de school

Onze schoolraad voor 2017-2021 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: mevr. Van Impe Tinneke
Ondervoorzitter: XXX
Secretaris: mevr. Bourgeois Deborah

Leden: dhr. Lievens Joris
            mevr. Van der Meeren Petra
            mevr. Cooman Nathalie
            dhr. Dejonghe Peter
            dhr. Iliano Peter

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Bevoegdheden

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene schoolorganisatie
 • de leerlingenwerving
 • de organisatie van extra-murosactiviteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur inzake:

 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
 • het welzijn en de veiligheid op school
 • het schoolreglement