Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeeldingIn onze school krijgen leerlingen een 'stem' door middel van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van alle klassen van de lagere afdeling.

De leerlingenraad kan initiatieven aanbrengen, voorstellen formuleren en concreet uitwerken, opzoekingswerk verrichten,...

Om te bepalen welke zaken op de agenda worden geplaatst wordt er gebrainstormd tijdens een kringgesprek in de klas. De leerlingen leggen in samenspraak met de klasleerkracht een lijstje van prioriteiten aan.  In klasverband worden concrete en haalbare voorstellen geformuleerd. Wie voorstellen indient, staat achter het initiatief. De leerlingen van de klas zijn dan ook bereid om daaraan te werken, al dan niet onder leiding van de klasleerkracht.

De leerlingenraad komt minstens 4 keer per schooljaar samen. Nadien brengen ze verslag uit aan de klasgenoten.

Leerlingenraad

BS De Krekel:

NoƩmi, Hanne, Silke, Irina en Din onder leiding van juf Wendy
Leerlingenraad H 2017

 

 

BS De Grasspriet:

Thorre, Pepijn, Mauro, Thelma en Yarle onder leiding van juf Annelies
Leerlingenraad M 2017