Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeelding

In BS De Krekel wordt de betalende voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de school. De voor- en naschoolse opvang gaat door in het kleuterpaviljoen, bij goed weer op de speelplaats van de kleuterafdeling, Kattestraat 34. Er is dagelijks opvang voorzien van 7.00u. tot 8.00u. en van 15.50u. tot 18.00u., op woensdag van 12.45u. tot 18.00u.

De kinderen van BS De Krekel kunnen gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang. Wie wenst gebruik te maken van de opvang, vult op voorhand een inschrijvingsfiche in. De opvang is enkel bedoeld voor kinderen wiens ouders geen andere opvangmogelijkheden hebben.

In de voorschoolse opvang voorziet de school geen bijzondere activiteiten. Voor de naschoolse opvang kan de groep gesplitst worden, afhankelijk van het gemiddelde aantal kinderen die in de opvang blijven. Tijdens de naschoolse opvang worden er tussen 16.00u en 17.00u gezamenlijke activiteiten voorzien.

De naschoolse opvang eindigt om 18.00u stipt. Na 18.00u. is er geen opvang meer. Wie zijn kinderen te laat komt afhalen, betaalt een extra bijdrage van €5 per begonnen kwartier. Alleen in geval van heirkracht zal deze extra bijdrage niet worden aangerekend. Na drie maal te laat komen afhalen, kan uw kind worden geweigerd.

Kinderen die zich voor of na de opvanguren alleen bevinden in de school (of in de omgeving van de school) staan niet onder verantwoordelijkheid van de begeleiders van de opvang.

Om veiligheidsredenen vragen wij aan ouders om hun kind tot in de opvang te begeleiden. Bij het brengen en afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om telkens aan de begeleider te melden dat het kind werd gebracht of afgehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan vreemde personen. Indien uw kind occasioneel wordt afgehaald door iemand anders dan gewoonlijk, verwittig dan aub vooraf de leerkracht.

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt er een vergoeding aangerekend. Alleen bij tijdige betaling zal er in de loop van het derde trimester een fiscaal attest bezorgd worden. Wanbetaling kan mogelijk leiden tot een weigering van het kind in de opvang.

 

De school kan kinderen in de opvang weigeren omwille van volgende redenen:

  • het gedrag van het kind staat een normale werking van de opvang in de weg en brengt de kwaliteit van de opvang in het gedrang
  • het kind vormt een gevaar voor andere kinderen, de begeleiders of voor zichzelf
  • het kind kan omwille van medische redenen en de noodzakelijke verzorging niet (meer) opgevangen worden
  • facturen worden niet betaald
  • het kind wordt drie maal te laat afgehaald.

De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen. In geval van ziekte van een kind tijdens de opvang zijn de eventuele dokterskosten ten laste van de ouders. Wanneer kinderen schade toebrengen aan het gebouw / materialen van de school of het personeel zal dit verhaald worden op de familiale verzekering van de ouders.

Voor vragen, suggesties of eventuele klachten kan u terecht bij de directie.
Wendy opvangOpvang kleuters

 

In BS De Grasspriet wordt de betalende voor- en naschoolse opvang georganiseerd door IBO Pimboli. De voor- en naschoolse opvang gaat door in het gebouw waarin de eetzaal van de school gevestigd is. Er is dagelijks opvang voorzien van 7.00u. tot 8.10u. en van 16.00u. tot 19.00u., op woensdag van 12.30u. tot 19.00u.. Het IBO Pimboli staat in voor de inschrijvingen, het brengen en afhalen van de leerlingen.

!!!! In BS De Grasspriet gaan de schoolpoorten pas open om 8.10u. Wie eerder aanwezig is, moet naar de voorschoolse opvang, georganiseerd door IBO Pimboli. De school sluit om 16.00u. stipt.

 

                  Bereikbaarheid betaalde voor- en naschoolse opvang :

                   De Krekel: tel: 053/84.03.79 - GSM: 0493/51.09.39

                   De Grasspriet:  IBO Pimboli – voor algemene vragen en inschrijvingen: 0473/56.59.64

                                                 IBO Pimboli - opvang Mere: 053/78.11.87 - 0493/17.06.51