Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

Op 1 januari 2019 is het GROEIPAKKET van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen voor het kleuter- en lager onderwijs worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat GROEIPAKKET.

Voor onze leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs betekent dit:
- je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
- al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Je vindt ook heel wat informatie op www.groeipakket.be.