Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeeldingBegin en einde van de lessen:

→ voormiddag van 8.40u. tot 12.15u.
→ namiddag van 13.30u. tot 15.20u.
→ op woensdag van 8.40u. tot 12.15u.

’s Ochtends en ’s middags is er een belsignaal 2 minuten vóór aanvang van de lessen. De leerlingen gaan dan rustig in de rij staan zodat ze bij het 2de belsignaal onmiddellijk ordelijk naar de klas kunnen vertrekken en de lessen tijdig kunnen aanvangen.

Alle kinderen – ook de kleuters – dienen tijdig op school aanwezig te zijn!

De leerkrachten zijn te spreken vóór het belsignaal 's ochtends, net na schooltijd of op afspraak.

 

Toezicht op de speelplaats in De Krekel:

→ van 8.00u. tot 8.40u. en van 15.20u. tot 15.50u.
→ op woensdag van 12.15u. tot 12.45u. 

 

Toezicht op de speelplaats in De Grasspriet:

→ van 8.10u. tot 8.40u. en van 15.20u. tot 16.00u.
→ op woensdag van 12.15u. tot 12.30u. 

 

Afspraken in verband met het brengen en ophalen van de kinderen

Deze afspraken zijn terug te vinden in het infoboekje van de school.