Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeelding Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door Scholengroep Dender.

Wie gebruik wil maken van de schoolbus dient zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven is enkel mogelijk voor een volledig schooljaar. Gelieve er rekening mee te houden dat u enkel gebruik kan maken van deze dienst wanneer uw woonplaats meer dan 750 meter en minder dan 4 km van de school is verwijderd.

Indien u op de route woont, kan uw kind thuis worden opgehaald en afgezet. In het andere geval dient uw kind zich – vergezeld van een volwassene – te begeven naar een opstapplaats die u zal worden meegedeeld.

De tarieven zijn terug te vinden in het infoboekje van de school.

Busreglement 'Scholengroep 19'

 

Het busreglement wordt aan alle ouders voor kennisname bezorgd. Wie zich niet houdt aan deze regeling, wordt toegang tot de bus ontzegd door de chauffeur of de busbegeleid(st)er.  

  • de leerlingen moeten de busbegeleid(st)er gehoorzamen;   
  • in de bus geldt een verbod op eten, drinken, snoepen en roken. Dit verbod draagt bij tot de orde en de veiligheid van de bus;   
  • opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling tijdig klaarstaan aan de voorziene halte;   
  • de leerlingen nemen de door de begeleid(st)er aangeduide plaats in en blijven op die plaats zitten;   
  • het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een onvoorziene halte;   
  • alle aangerichte vernielingen vallen ten laste van de ouders of de voogd;   
  • van de leerlingen wordt een ordentelijk gedrag verwacht;   
  • de leerlingen mogen in de bus geen deuren of ramen openen;   
  • na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de busbegeleid(st)er en/of de chauffeur.   

!!!! Wij vragen om tussen 6.45u. en 7.00u. de buschauffeur of begeleider te verwittigen wanneer uw kind(eren) niet moet(en) opgehaald worden. De contactgegevens worden aan de ouders bezorgd van zodra de busroutes gekend zijn.