Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeelding

Dit jaar werken we rond het jaarthema...

 

  

Bij het begin van elke maand zetten we een ‘KINDERRECHT’ in de kijker!

September – Recht om samen te komen met anderen!

Oktober – Recht op onderwijs!

November – Recht op gelijke behandeling!

December – Recht op zorg!

Januari – Recht op spel en vrije tijd!

Februari – Recht op veiligheid en bescherming!

Maart – Recht op voeding, water, kleding en onderdak!

April – Recht op eigen mening en inspraak!

Mei – Recht op naam en nationaliteit

Juni – Recht om bij de eigen familie te zijn!

Voor de uitwerking van ons jaarthema werken we nauw samen met ‘Plan International’. 
Dit schooljaar steunen we het project 'Mayana Foundation' in Namibië. Meer info is terug te vinden bij 'Schoolnieuws'.

 

Met de oprichting van een KINDERRECHTENPARLEMENT in beide vestigingsplaatsen geven wij aan onze leerlingen meer inspraak op school. Volgende leerlingen hebben zich geëngageerd om hierin een voortrekkersrol te spelen, in nauwe samenwerking met de werkgroep 'Kinderrechten':

- in BS De Krekel: Mattis, Lena, Wouter en Tibe
Kinderparlement H 2017

- in BS De Grasspriet: Remi, Jente, Kimberly en Tijl
Kinderparlement M 2017